Logo PageAndShop

Analiza SWOT – Podstawowe narzędzie dla Twojego biznesu

141396912

Analiza SWOT to jedna z najbardziej podstawowych i uniwersalnych metod analizy konkretnego przedsięwzięcia. Używają jej przedsiębiorcy i firmy z całego świata. Zyskała sporą popularność ze względu na swoją skuteczność i długą historię. Przeprowadzając ją przed otworzeniem swojego pierwszego biznesu lub przed podjęciem ważnej decyzji, zwiększysz szanse powodzenia. Decyzja oparta na większej liczbie danych to lepsza decyzja. Przeprowadzając taką analizę stajesz się świadomy problemów i możliwości, które staną na Twojej drodze. Dzięki temu masz czas na przygotowania. Tekst przedstawi Tobie dokładną definicję analizy SWOT, rozłoży ją na czynniki pierwsze i nauczy używać.

Analiza SWOT – Definicja

Analiza SWOT ukazuje cztery sfery danego przedsięwzięcia lub biznesu sprawdzając, czy jest atrakcyjny strategicznie. Poszczególne litery umieszczone w nazwie znaczą strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse, możliwości do wykorzystania), threats (możliwe do napotkania zagrożenia). Pierwsze wersje metody opracowali naukowcy i konsultanci biznesowi z Harvard Business School w latach 50-60 XX wieku. W zależności od wielkości inicjatywy, celu lub organizacji w analizie SWOT może uczestniczyć kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt osób. Mocne i słabe strony mają odniesienie do teraźniejszości i aktualnych zasobów. Zagrożenia i szanse określają przyszłe ryzyko danych zdarzeń.

Jak zrobić analizę SWOT?

W tych czasach narzędzi do analizy SWOT jest ogrom, także masz w czym wybierać. Od czystej, białej kartki papieru po zaawansowane oprogramowania. Zazwyczaj obowiązuje podział na cztery części. Tutaj zobaczysz wskazówki, które pomogą stworzyć każdą z nich.


Mocne i słabe strony - (Strenghts and weaknesses)  - Pracownicy analizujący przedsięwzięcia i swoje biznesy często mylą mocne strony z szansami i słabe strony z zagrożeniami. Wpisują poszczególne dane w złe miejsca powodując nieład. Unikniesz podobnych błędów pamiętając, że analiza mocnych i słabych stron organizacji powinna zawierać między innymi:

Pole Twojej wiedzy i zasobów ludzkich, jakimi dysponujesz,

Pole logistyki, produkcji, technologii, innowacji, badań i rozwoju,

Pole sprzedaży i  sposobów obsługi klienta,

Pole finansów i aktualnych zdolności do rozwoju,

Pole zarządzania przedsiębiorstwem i narzędzi używanych do realizacji procesów biznesowych.

Wszystkie obszary odnoszą się do zasobów, które organizacja posiada w czasie teraźniejszym. Nie ma tutaj miejsca na prognozy dotyczące środowiska prawnego lub przewidywanych warunków pogodowych. Podobnych danych za to użyjemy przy konstruowaniu następnych części naszej analizy SWOT.


Szanse i zagrożenia (Opportunities and threats) - Odnoszą się głównie do przyszłości i czynników, które wykorzystamy w lepszy lub gorszy sposób. Niektóre z nich po prostu staną się ryzykiem dla powodzenia założeń danego celu. Musimy przyłożyć do tej części szczególnych starań. Konstruując analizę szans i zagrożeń możesz wykorzystać poszczególne czynniki wpływające na otoczenie Twojego przedsiębiorstwa. Prezentują się w ten sposób:

·         Czynniki polityczne,

·         Czynniki ekonomiczne,

·         Czynniki społeczno-kulturowe,

·         Czynniki technologiczne,

·         Czynniki prawne,

·         Czynniki środowiskowe,

·         Czynniki etyczne.

Po pomyślnym przejściu przez wszystkie czynniki środowiska i posiadane zasoby, przeniesieniu ich do jednego nośnika, otrzymamy naszą analizę SWOT. Otrzymując ją zyskujemy pełne spojrzenie na swoje przedsięwzięcie i będziemy w stanie określić szansę powodzenia. Nasza decyzja zyskuje na wartości przez oparcie na stabilnych fundamentach. Analiza SWOT to narzędzie zarówno dla małych, początkujących przedsiębiorców, jak większych korporacji. Skorzystaj z Akademii w PageAndShop i dowiedz się więcej o efektywnym prowadzeniu biznesu. Okres testowy trwa dwa tygodnie i jest zupełnie darmowy.