Logo PageAndShop

Działania ATL i BTL, a współczesny marketing

Offices 1181385 1280

Pojęcia takie jak ATL i BTL zaczęły cieszyć się popularnością już w latach pięćdziesiątych dzieląc media, z których pomocą przekazywany jest zazwyczaj komunikat marketingowy. Od tego czasu terminy ATL i BTL są regularnie stosowane i zaaklimatyzowały się w języku branżowym. Każdy specjalista od marketingu obecnie jest w stanie powiedzieć, czym charakteryzuje się każde z nich. Powstanie nowych technologii, wprowadzenie do użytku masowego internetu i powstanie zupełnie nieznanych w tamtych czasach kanałów spowodowało, że we współczesnym marketingu często spotykamy się z trudnością dopasowania danego środka do jednego z omawianych pojęć. Tekst przybliży Ci temat ATL i BTL. Warto wspomnieć, że obecnie stosowanie podobnych definicji straciło rację bytu i trudno byłoby znaleźć ich praktyczne zastosowanie.

Popularny podział ATL i BTL – Co to jest?

Komunikacja w marketingu kiedyś dzieliła się na ATL (above the line) i BTL (below the line).

ATL dokładnie oznacza działania promocyjne, reklamowe, które kieruje się głównie do odbiorcy masowego. Miano ATL marketing przylgnęło do wszystkich kampanii realizowanych z wykorzystaniem mass mediów. Jedną z cech charakterystycznych tej formy jest fakt, że reklama trafia także do przypadkowych odbiorców, którzy nie stanowią grupy docelowej producenta. Współczesny marketing charakteryzuje się personalizacją, a ten rodzaj promocji często uważa się za niedokładny i nieopłacalny względem kosztów do zysków. Działania ATL to trafienie do większej liczby odbiorców niż to konieczne w sytuacji, gdy nie przekłada się to na zysk lub lepszy wizerunek, co może być trudne do zaakceptowania. Do mass mediów zazwyczaj zaliczamy takie kanały jak telewizja, prasa, radio i outdoor.

BTL oznacza natomiast „below the line”. Rozpoznanie kanałów, które łączą się na BTL marketing ukierunkowane jest przekazem skierowanym na indywidualnego odbiorcę. Jeżeli reklama była bezpośrednia lub skierowana do konkretnej osoby, która z dużym prawdopodobieństwem należała do naszej grupy docelowej i jest to reklama BTL. Obecnie zauważymy wiele formatów reklamy, którą można by określić mianem BTL. Komunikacja w marketingu określana tym mianem przybiera formę między innymi ulotek standardowych, reklamę podświetlaną, standy i materiały promocyjne. Materiały promocyjne to niezwykle szeroka grupa produktów. Kilka przykładów stosowanych przez firmy to podstawki do kubków, tabliczki informacyjne, naklejki, kalendarze i zegary.

Marketing ATL i BTL, a współczesna promocja firmy w internecie

Komunikacja w marketingu znacznie zmieniła się z biegiem lat. Po wejściu internetu, mediów społecznościowych i wielu innych, nowych kanałów kategoryzowanie wszystkich względem omawianych definicji stało się nieefektywne i nieaktualne. Zastosowanie takiego rozwiązania byłoby znacznie ograniczone. Mimo wszystko niektórzy dalej posługują się pojęciami ATL i BTL sugerując się ich ewolucją. Współcześnie można uważać BTL za bezpośredni sposób dotarcia do klienta. Jeżeli przygotowujesz prezentacje lub strategię marketingową dla swojej firmy, staraj się szukać bardziej efektywnych i aktualnych rozwiązań. To zwiększyłoby Twoje szanse.

ATL i BTL – Historia

A skąd się wzięły wspomniane pojęcia? Wykreowała je sławna marka Procter&Gamble za pomocą stosowania swojego oryginalnego sposobu rozliczeń z agencjami reklamowymi. W tamtych czasach wynagrodzenia agencji reklamowych były zależne od prowizji za rezerwacje w mediach.  Jeżeli media nie były zawarte, nie było wynagrodzenia. Na tej podstawie księgowi kwalifikowali nad kreską (above the line) działania, które przynosiły agencji zyski, a poniżej kreski (below the line)  działania nie przynoszące zysków.

Jeżeli myślisz nad strategią marketingową dla swojego biznesu, strona internetowa prawdopodobnie też się w niej zawrze. Strona, blog lub sklep internetowy za to z powodzeniem zbudujesz używając platformy PageAndShop.pl.