Logo PageAndShop

Elementy biznesplanu – Co powinieneś umieścić?

178127

Powinniśmy poznać elementy biznesplanu już na wczesnym etapie działalności lub nawet przed jej założeniem. Jeżeli kiedykolwiek w przyszłości będziesz chciał stać się o dofinansowanie dla swojego przedsiębiorstwa, przyda Ci się ta wiedza. Warto skonstruować skróconą wersję biznesplanu nawet dla siebie, aby mieć wgląd do początkowej firmy i podejmować decyzje prowadzące do założonych wcześniej celów. Ważne, aby przez cały okres prowadzenia firmy nie tracić ogólnej wizji i jej zarysu.  Tekst przybliży Ci wszystkie elementy biznesplanu, o których powinieneś pamiętać.

Jak napisać biznes plan krok po kroku – Wszystkie części

  • Streszczenie całego przedsięwzięcia

Pierwszy element biznesplanu powinien zawierać streszczenie całego projektu. Warto pamiętać o tym, że konstruujemy je dopiero na końcu, gdy już zrobimy wszystkie inne części. Napisz biznesplan dokładnie i szczegółowo, a później zbierz najważniejsze informacje z każdego punktu i wsadź je do streszczenia. Całość musi wyglądać zachęcająco, ponieważ inaczej skutecznie zniechęci do dalszego studiowania kolejnych etapów.

  • Charakterystyka przedsiębiorstwa

Jeden z najkrótszych elementów. Zawiera konkretne i podstawowe informacje o naszej firmie. Przedstawiasz w nim głównie nazwę i formę prawną działalności, przedmiot działalności, pełne dane adresowe i charakterystykę właścicieli.  Dodatkowo zazwyczaj zawarta jest tutaj historia firmy, misja i cele przedsiębiorstwa, otrzymane nagrody i certyfikaty, a także informacje o zespole.

  • Charakterystyka Twojego produktu

Czas na Twój fantastyczny produkt!  Czym się charakteryzuje, jakie ma istotne cechy wyróżniające i z jakich kanałów sprzedaży skorzystasz to tylko kilka pytań, na które odpowiesz przy tej części biznesplanu.  Twoje zadanie na tym etapie to przedstawienie oferowanego produktu najdokładniej, jak potrafisz. Zawrzesz opis produktu lub usługi, opis użytkowanej technologii, przewagi konkurencyjne, wartość dla klientów, Twoje prawa autorskie, plany rozwoju produktu, przepisy prawne i określisz fazę cyklu życia produktu.

  • Zarządzanie

Elementy biznesplanu powinny zawierać informacje o zarządzaniu. Mówi się, że zespół to jedna z najważniejszych rzeczy w prowadzeniu własnej firmy. Jeżeli nie ma dobrego zespołu i systemu zarządzania, powodzenie staje się niemożliwe. Inwestorzy biorą to pod uwagę, dlatego dokładnie analizują ten punkt. Zawrzesz tutaj kwalifikacje swojej kadry, strukturę i kulturę organizacyjną, wiek i doświadczenie kadry, podział obowiązków w zatrudnianym zespole, informacje dotyczące polityki płacowej, rodzaj systemu kontroli działań i informacje dotyczące ważnych usług i pracowników z zewnątrz, z których korzysta firma.

  • Analiza konkurencji i rynku

Napisz biznesplan zrozumiale, a tą część również potraktuj bardzo poważnie. Analiza konkurencji pozwoli w większym stopniu oszacować nasze szanse na sukces. Wymusi to na nas także dokładne rozpoznanie w internecie i przeanalizowanie naszej gałęzi rynku. Zawrzemy w tej części głównie charakterystykę naszej branży, wielkość i tendencje danego rynku, segmentację, opis konkurencji i jej zagrożenia, a także wszelkie bariery wejścia i wyjścia. W tym miejscu także zawieramy analizę SWOT.

  • Plan Marketingowy

Biznesplan krok po kroku to także plan marketingowy z potencjałem! Fragment. Tutaj najważniejsze będzie ukazanie swojej świadomości. Musimy znać dokładną strategię i oszacowywać techniki sprzedaży i promocji, które mają szansę się sprawdzić. Najskuteczniejszym sposobem przedstawienia swoich merytorycznych argumentów okazuje się model marketingu 4P w którym dzielimy swój plan na cztery części: cenę, dystrybucję i promocję.

  • Plan i harmonogram

Nie możesz pominąć dokładnego planu i harmonogramu w elementach biznesplanu. Sprecyzowanie i umieszczenie swoich działań w czasie uwiarygadnia przedsięwzięcie. Sprawia, że założone efekty i cele bez problemu w przyszłości zmierzymy. Zawierasz tu terminy, sposoby i czynniki wpływające na realizację celów. Dobrze, jeżeli swoje plany skonstruowałeś na pięć lat do przodu.

  • Analiza finansowa

Jedna z najważniejszych części biznesplanu. Bez planu finansowego żadne przedsiębiorstwo nie przetrwa długo na rynku. Kontrola przepływu kapitału, bilans i próg rentowności to tylko kilka aspektów, które musisz doskonale znać. Zawrzesz tutaj rachunek zysków i strat z planami na przyszłość, źródła finansowania działalności, stopę zwrotu zainwestowanego kapitału i swoje zapotrzebowanie na środki finansowe.

  •  Załączniki

Nasza ostatnia część biznesplanu to załączniki. Zawrzesz tutaj dodatkowe informacje i dokumentację.  To miejsce na słowniczki terminów, specyfikację techniczną produktu, struktury, życiorysy, wyniki badań rynkowych, dane patentowe, sprawozdania finansowe, kopie umów i rekomendacje.

Przedstawiliśmy Ci elementy biznesplanu w wyraźny i prosty sposób. Jeżeli dotychczas nie miałeś pojęcia jak napisać biznesplan, teraz powinno się to zmienić. Wiedza, którą zdobyłeś przyda Ci się przy zakładaniu swojej witryny w PageAndShop. Skorzystaj za darmo podczas okresu testowego bez żadnych konsekwencji.