Logo PageAndShop

Jak założyć działalność gospodarczą?

1

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec września 2017 roku w Polsce było zarejestrowanych prawie 3 mln 900 tysięcy podmiotów deklarujących prowadzenie działalności gospodarczej. Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się wziąć los w swoje ręce i poprowadzić własny biznes. Jak założyć działalność gospodarczą? Przedstawiamy najważniejsze formalności oraz udogodnienia wprowadzone przez organy administracji.

 

Własna działalność gospodarcza wymaga posiadania dużej wiedzy, umiejętności zdobywania klientów oraz utrzymywania długofalowych relacji z kontrahentami. Nie jest to łatwe zadanie, jednak pomimo tego coraz więcej Polaków chce wystartować z własnym biznesem. Jakie formalności trzeba spełnić, żeby zacząć funkcjonować jako jednoosobowa działalność gospodarcza?

 

Założenie działalności – krok po kroku

Masz pomysł na biznes i chcesz zacząć go realizować? Od kilku lat firmę można rejestrować nie tylko w urzędzie gminy, ale również przez internet, co jest niesamowitym ułatwieniem dla wielu początkujących przedsiębiorców. Rejestracja elektroniczna jest niezwykle prosta i intuicyjna. Jakie formalności się z tym wiążą? Przed złożeniem wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) koniecznie wybierz zakres działalności i sprawdź odpowiednie kody PKD – będziesz musiał umieścić je we wniosku. Dodatkowo musisz też podać adres firmy, PESEL, NIP, numer telefonu, adres e-mail, rodzaj opodatkowania, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej i numer rachunku bankowego wykorzystywanego do celów biznesowych.

 

Zasada jednego okienka – szybkie zakładanie firmy

Jakiś czas temu wprowadzono szereg ułatwień dla osób, chcących zarejestrować własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z zasady jednego okienka, dzięki której wraz ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru, składa się ten o nadanie REGON oraz NIP. Uzupełnienie wniosku wiąże się także ze zgłoszeniem do ZUS/KRUS oraz urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego. Wprowadzenie takich ułatwień zdecydowanie skraca formalności i sprawia, że zakładanie własnej firmy odbywa się w ciągu jednego dnia. Odstępstwem od tej zasady jest konieczność złożenia druku ZUS ZUA w ciągu 7 dni od wpisu do CEIDG.

 

Wybierz formę opodatkowania

Osoby rejestrujące własną działalność gospodarczą stają również przed innymi obowiązkami – konieczne jest określenie odpowiedniej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy mogą wybierać pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych (skala podatkowa) – 18% i 32%; opodatkowaniem według jednolitej, 19% stawki; ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. Pierwsza forma opodatkowania jest przyznawana automatycznie, natomiast kolejne zależą od wyboru przedsiębiorcy lub rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Zaletą podatku według jednolitej stawki 19% jest jego niezmienność, nawet po przekroczeniu granicy dochodu. Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność indywidualną lub w formie spółki osobowej. Z kolei karta podatkowa jest rozwiązaniem dla osób, które zatrudniają niewielką liczbę pracowników, a jej podstawę stanowi indywidualna decyzja urzędu skarbowego.

 

Podatek VAT oraz rachunek bankowy

Przedsiębiorcy rejestrujący działalność, którzy będą czynnymi podatnikami VAT, składają również do urzędu skarbowego deklarację VAT-R – jest to obowiązek, którego niedopełnienie wiąże się z nałożeniem grzywny. Oczywiście ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje zwolnienie od obowiązku odprowadzania VAT – podmiotowe lub przedmiotowe.

Opcjonalne jest również posiadanie firmowego rachunku bankowego – żaden przepis prawny nie nakazuje przedsiębiorcom, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą konieczności zakładania oddzielnego konta. Praktyka pokazuje jednak, że większość banków nie pozwala na prowadzenie biznesowych rozliczeń na rachunku indywidualnym. Osobne konto zapewnia ponadto przejrzystość firmowych finansów i jest po prostu wygodne.