Logo PageAndShop

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – co wybrać?

44

Osoby planujące założenie własnego biznesu często stają przed koniecznością wyboru między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z jednym wspólnikiem. Obie formy prowadzenia firmy różnią się od siebie – między innymi w sposobie rejestracji podmiotu, czy jego formie prawnej. Chcesz założyć firmę? Co będzie korzystniejsze – jednoosobowa działalność czy spółka?

 

Zakładanie firmy – niezbędne formalności

Różnice między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością widać już w momencie rejestrowania podmiotu. W przypadku firmy jednoosobowej wystarczy złożenie wniosku CEIDG-1 – początkujący przedsiębiorca może tego dokonać w urzędzie miasta (gminy) lub w formie elektronicznej. Wniosek złożony online wystarczy potwierdzić w ciągu 7 dni w urzędzie lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dzięki wprowadzeniu zasady jednego okienka, podczas rejestracji do CEIDG można także złożyć wniosek o nadanie numeru NIP i REGON. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna.

 

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do wyboru dwie formy rejestracji – podpisanie umowy w formie aktu notarialnego lub rejestrację online przy pomocy wzorca umowy spółki z o.o. Ta druga forma rejestracji nie jest jednak doskonała i umożliwia zawarcie w umowie tylko najważniejszych elementów. Koszt rejestracji spółki u notariusza zależy w dużej mierze od wysokości kapitału zakładowego, który wynosi minimum 5000 złotych. W takiej sytuacji musimy opłacić między innymi taksę notarialną, która dla najniższej możliwej kwoty kapitału zakładowego wynosi prawie 200 zł. Do tego trzeba doliczyć koszty odpisów umowy – 6 zł + VAT za każdą stronę, opłatę sądową – 500 zł oraz koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze sądowym i gospodarczym – 100 zł. Nie można także zapominać o opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych – jego wartość stanowi 0,5% wysokości kapitału zakładowego.

 

Forma opodatkowania – jednoosobowa działalność oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku firmy jednoosobowej początkujący przedsiębiorca może wybierać pomiędzy 4 formami opodatkowania – skali podatkowej (opodatkowanie na zasadach ogólnych w wysokości 18% i 32%); jednolitej 19% stawki (podatek liniowy), a w niektórych przypadkach wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową. Z kolei założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19% od zysku brutto. Warto wspomnieć również, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podwójnie opodatkowana – podatek dotyczy zarówno całego dochodu podmiotu, jak i dywidendy.

 

Księgowość – spółka z o.o. a jednoosobowa działalność

Różnice między omawianymi formami prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą także kwestii księgowości – właściciel jednoosobowej firmy musi jedynie prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Wielu przedsiębiorców zajmuje się tym samodzielnie, dzięki czemu oszczędza na kosztach opłacania księgowego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, a także dokonywanie sprawozdań finansowych. Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z koniecznością wynajęcia profesjonalnego biura rachunkowego, co z kolei kosztuje około 400-500 złotych miesięcznie.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki i firmy jednoosobowej

Jak natomiast wygląda odpowiedzialność przedsiębiorcy za zaciągnięte zobowiązania, np. kredyty? W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jej właściciel odpowiada całym majątkiem, może zatem dojść nawet do zlicytowania majątku osobistego przedsiębiorcy. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu. Większa odpowiedzialność ciąży na zarządzie spółki, jednak jego członkowie mogą się od niej uwolnić, np. jeśli w odpowiednim terminie złożą wniosek o ogłoszenie upadłości podmiotu.