Logo PageAndShop

Klauzule niedozwolone w Twoim sklepie internetowym – Nie przegap!

170110000

Każdy sklep internetowy powinien posiadać swój własny regulamin. Często sprzedawcy konstruują go w oparciu o błędne założenia, co skutkuje stosowaniem klauzul niedozwolonych. Bardzo łatwo popełnić błąd umieszczając w swoim regulaminie nielegalny punkt. Prawo przewiduje wiele niedozwolonych elementów, których powinien unikać każdy przedsiębiorca. W przeciwnym razie kończy się to dotkliwymi karami. Czytając ten tekst dowiesz się czym są klauzule niedozwolone, gdzie znaleźć ich spis i jakie są przykłady błędów popełnianych przez graczy e-commerce w tym zakresie.

Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego – Co to jest?

Klauzula niedozwolona to dokładnie zapis w umowie lub regulaminie, który spełnia dane kryteria. Pamiętaj, aby przy tworzeniu swoich punktów za wszelką cenę unikać spełniających te warunki sformułowań. Kryteria potrzebne, aby zapis został uznany jako niedozwolony to:

  • Postanowienie zawarte jest w regulaminie / wzorcu umowy skierowanym również do konsumentów,
  • Postanowienie kreuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • Postanowienie w znacznym stopniu narusza interesy konsumenta,

Postanowienie nie dotyczy głównych świadczeń stron (np. ceny lub wynagrodzenia) – pod warunkiem jednak, że zostało ono sformułowane w sposób jednoznaczny.

Warto wspomnieć, że w każdym przypadku sędzia uznaje zapis za niedozwolony lub dopuszczalny. Poszczególne przykłady często nabierają znaczenia dopiero w kontekście konkretnej umowy. Dlatego nie istnieje lista, na której zgromadzone miałyby zostać wszystkie klauzule niedozwolone. Razem z upływającym czasem odkrywa się nowe przykłady niemoralnych lub niewłaściwych zapisów konstruowanych przez zarządy sklepów internetowych. Zadbaj o to, aby Twój spełniał wszystkie normy.

Klauzule niedozwolone – Szara lista

Przy tworzeniu ustawy wzięto jednak pod uwagę przedsiębiorców i inne osoby konstruujące regulaminy. Stworzono szarą listę klauzul niedozwolonych, która uwidacznia przykładowe zapisy. Warto wziąć ją pod uwagę. Każdy z Was znajdzie ją w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK. Dokładne przestudiowanie zmniejsza szansę popełnienia błędów.

Najczęściej popełniane błędy przez sprzedawców to takie punkty jak:

  • Koszty przesyłki nie są zwracane
  • Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo zachowania należytej staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie mogą być zatem podstawą do roszczeń wobec sklepu

Jakie konsekwencje grożą za posiadanie klauzul niedozwolonych w regulaminie?

Tworząc regulamin sklepu internetowego, który zawiera klauzule niedozwolone musiałbyś liczyć się z karami finansowymi i niefinansowymi. Zazwyczaj w przypadku pozwu przeciwko danemu zapisowi w regulaminie kara wynosi 1000 – 1500 pln. Często kara odnosi się tylko do jednego punktu. To oznacza, że w przypadku większej ilości niedozwolonych punktów wytaczanych jest kilka pozwów. Wtedy za każdy z punktów prawdopodobnie zapłacisz wspomnianą powyżej kwotę.

Druga możliwość ukarania nieuczciwego sprzedawcy to wszczęcie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania w sprawie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Wtedy w przypadku, gdy sprzedawca przegra sprawę, może zostać na niego nałożona kara w wysokości nawet do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Przy tym zawiera się przychody także z innych niż sklep działalności sprzedawcy.

Tworzenie regulaminów zawierających klauzule niedozwolone zupełnie nie opłaca się przedsiębiorcom. W przypadku ukarania wyrok byłby ogólnodostępny i jawny dla każdego konsumenta. Podobne czynniki znacznie obniżają wiarygodność i dobre imię marki.

PageAndShop zachęca do tworzenia bezpiecznych z prawnego punktu widzenia sklepów. Chcielibyśmy, aby Twój sklep internetowy prężnie się rozwijał na naszej platformie. Bierzemy odpowiedzialność związaną z bezpieczeństwem prawnym na siebie, abyś mógł skoncentrować się na efektywnym sprzedawaniu i prowadzeniu swojej firmy.