Logo PageAndShop

Księga przychodów i rozchodów – Podstawowe informacje

170856775

Księga przychodów i rozchodów to często niezrozumiana przez przedsiębiorców część prowadzenia biznesu. Nie wiedzą, kto powinien ją prowadzić, w jaki sposób, jakie konsekwencje i obowiązki się z tym wiążą. Nawet doprecyzowanie, co powinna zawierać, sprawiałoby trudność początkującemu przedsiębiorcy. Najczęściej jedyne, co chciałoby się zrobić, to zlecić prowadzenie księgi przychodów i rozchodów do działu księgowości. Tekst poniżej odda Ci informacje, które powinny uzupełnić Twoją niewiedzę.Księga przychodów i rozchodów – Co to jest?


Księga przychodów i rozchodów to ewidencja księgowa. Służy do zachowywania Twoich operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Zazwyczaj księgujemy w niej wszystkie przychody (nie tylko ze sprzedaży), zakupy towarów handlowych i materiałów podstawowych (razem z kosztami ubocznymi), wydatki (takie jak wynagrodzenia i wszystkie inne związane z prowadzeniem działalności), koszty prac badawczych i rozwojowych.


Od kogo wymaga się prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów?


Księgę muszą prowadzić wszystkie osoby fizyczne, które osiągają przychód z działalności gospodarczej pozarolniczej i jednocześnie wybrali zasady ogólne lub podatek liniowy jako formę opodatkowania. Zobowiązane są też spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółki cywilne. Księga przychodów i rozchodów jest formą dla Ciebie, jeżeli Twoje przychody netto ze sprzedaży towarów, operacji i produktów nie przekroczyły razem 1 200 000 euro. Jeżeli zarobisz więcej, zaczną obowiązywać Cię pełne księgi.


Kto może liczyć na zwolnienie?


Szczególne sytuacje, które określono w par. 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPIR pozwalają na zwolnienie z obowiązku. Nie zdarzają się często, jednak warto o nich wiedzieć. Należą do nich między innymi stan osoby prowadzącej działalność gospodarczą i rozmiar,rodzaj prowadzonej działalności. Dostarczenie pisemnego wniosku w urzędzie skarbowym ( właściwym w miejscu, w którym mieszkamy) nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym chciałbyś być zwolniony to jedyny sposób na dopięcie sprawy. Jeżeli rozpocząłeś wykonywać działalność lub nabyłeś obowiązek prowadzenia KPiR w czasie roku podatkowego, powinieneś złożyć wniosek 14 po tym zdarzeniu.

Zakładanie księgi przychodów i rozchodów zostało określone w par. 10 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR. Dokument zawiera sprecyzowane dane na temat procesu samego zakładania księgi, terminów i sposobów prowadzenia. Większość czynności podejmowanych z sprawie KPiR musimy zgłaszać do naczelnika urzędu skarbowego według swojego miejsca zamieszkania.


Elektroniczne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.


Bez problemów poprowadzisz swoją księgę przychodów i rozchodów elektronicznie, jeżeli spełnisz stawiane warunki. Warunki w formie prawnej zobaczysz w par. 31 rozporządzenia w sprawie KPiR. Program, z którego korzystasz musi mieć swoją szczegółową instrukcję obsługi na piśmie. Dodatkowo, program musi zapewniać natychmiastowy wgląd w treści zapisów i umożliwiać wydrukowanie jakichkolwiek danych w porządku chronologicznym. Wydruk wtedy powinien być zgodny ze wzorem księgi. Wszystkie dane powinny również być zapisane na nośnikach, które ochronią przed potencjalnym zniszczeniem, zniekształceniem, modyfikacją lub naruszeniem ustalonych zasad przetwarzania danych.


Wiedza dotycząca prowadzenia dokumentacji, jak księga przychodów i rozchodów prawdopodobnie przyda Ci się w przyszłości. Niektórym była potrzebna w najmniej oczekiwanym momencie.


Platforma PageAndShop znacznie ułatwi Tobie prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Prowadzenie sklepu z taką pomocą to przyjemność. Wystarczy, że zaczniesz testować jej możliwości podczas procesu próbnego przez dwa tygodnie.