Logo PageAndShop

Podatek VAT – Najważniejsze informacje

102827435

Podatek VAT wprowadzono dawno temu, bo aż w 1954r. Wtedy rozkwitły pierwsze zasady, obowiązki i regulacje z nim związane. Działo się to we Francji. Do naszego kraju podatek VAT wstąpił dopiero w 1993 roku. Powód był całkiem prosty. Obowiązek wprowadzenia omawianego podatku wynikał z konieczności harmonizacji podatkowej państw należących do Unii Europejskiej. Tekst przybliży Ci bliżej definicje i rolę, jaką pełni podatek VAT obecnie. Poznasz bardzo dobrze jego zasady działania.


Czym jest podatek VAT?


Podatek VAT spełnia rolę podatku od wszelkich towarów i usług. Jako danina obowiązuje tak samo sprzedawców, jak wszystkich konsumentów. Wartość podatku dolicza się do każdej możliwej transakcji.

Skonstruowany w sposób przerzucający wysokość daniny prosto na konsumenta. Dzieje się tak dlatego, że wprowadzany jest przy każdym etapie produkcji. Wprowadzają go podmioty wnoszące wartość dodaną. Wtedy nie obarcza się nim ogólnego obrotu, tylko wyznaczoną wartość. Będąc przedsiębiorcą, rozliczysz podatek płacąc jego wysokość zależnie od osiągniętej sprzedaży. Mało tego, będziesz miał możliwość odliczenia zapłaconego podatku w szczególnych sytuacjach. Założenie mówi, że podatek VAT powinien być nie do zauważenia względem ekonomicznym dla przedsiębiorcy. W tym przypadku przedsiębiorca nie pełni roli konsumenta, więc inne rozwiązanie byłoby nieracjonalne.

Warto pamiętać, że podatek VAT to pośrednia forma opodatkowania. Wynika to ze sposobu, w jaki się go nakłada. Nie płacimy go bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Robimy to płacąc za przedmiot lub usługę, ponieważ zawarto go w cenie końcowej.


Co opodatkowuje się podatkiem VAT?


Artykuł 5 ustawy o VAT mówi, że w zakresie czynności, które trzeba opodatkować podatkiem VAT zawierają się odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, odpłatny eksport towarów poza terytorium UE, import towarów na terytorium kraju, towary objęte remanentem likwidacyjnym, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zdarzają się pewne wyjątki, dlatego zachęcamy do dokładnego przejrzenia wspomnianego artykułu prawnego.


Podstawa opodatkowania VAT – Co to?


Podstawa opodatkowania VAT to wszystko, co rozumie się jako zapłatę, którą przedsiębiorca lub dostawca ma lub miał otrzymać z tytułu sprzedaży. Wszelkiego rodzaju dotacje, subwencje i inne dopłaty podobnego charakteru, które mają wpływ na cenę również się włączają.


Stawki VAT w Polsce

Stawki podatku VAT w Polsce mają różną wartość:


  • 23% to zupełna podstawowa stawka podatku VAT
  • 8% to obniżona stawka, która obowiązuje przykładowo przy robotach budowlano-montażowych, remontach, robotach konserwacyjnych związanych z budowaniem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiektach budownictwa mieszkaniowego lub ich części (wyłącza się lokale użytkowe i nieliczne usługi gastronomiczne)
  • 5% to również stawka obniżona. Stosujemy ją przykładowo przy produktach rolnych, książkach i czasopismach specjalistycznych.
  • 0% to specjalna stawka stworzona z myślą o wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i eksporcie usług.

Wyjątkowe sytuacje stwarzają okazje i możliwość do zwolnienia podatnika z podatku VAT. Bardzo ważna jest informacja, która mówi o tym, że przedsiębiorca nie może sam wybrać sobie stawki, jaką zapłaci. Wszystko zależy od klasyfikacji towaru lub usługi, którą oferuje. Rząd stosuje taką formę opodatkowania w celu kontroli polityki prorodzinnej, oświatowej i innych działań. Warto wspomnieć, że przez ostatni czas szczelność systemu wzmacnia się. Przez to coraz rzadziej słyszymy o nielegalnym wyłudzaniu podatku VAT.


Zyskaj więcej informacji razem z PageAndShop i Akademią Wiedzy. Skorzystaj z okresu próbnego i testuj naszą usługę za darmo przez dwa tygodnie. Wyciągamy pomocna dłoń w prowadzeniu biznesu.