Logo PageAndShop

Spółka akcyjna – Kilka ważnych informacji dla przedsiębiorców

Graph 3186077 1280

Spółka akcyjna to oficjalnie najbardziej skomplikowany w założeniu i prowadzeniu rodzaj działalności, z którego można skorzystać w Polsce. Początkujący przedsiębiorca rzadko odnajduje się w realiach i formalnościach związanych ze spółką akcyjną. Wspomniany rodzaj działalności gospodarczej wybierany jest częściej przez średnie i duże przedsiębiorstwa. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca po pewnym czasie prowadzenia działalności przy najprostszej formie, przeszedł na trudniejszą. Warto wspomnieć, że taką spółkę możemy założyć w dowolnym celu. Najważniejsze, by ten cel był zgodny z prawem. Tekst przybliży Ci wady i zalety spółki akcyjnej, a także udzieli kilku informacji na temat tworzenia jej.

Jedną z charakterystycznych cech spółki jest jej osobowość prawna. Oznacza ona, że za zobowiązania wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem, a jedynie wkładem wniesionym do firmy.

Utworzenie spółki akcyjnej czasochłonnym procesem?

Wiele osób myśli, że założenie spółki akcyjnej łączy się z poświęceniem ogromnej ilości środków, pomocy i czasu. Mają całkowitą rację. Skomplikowanie całego procesu powoduje, że przedsiębiorcy decydują się na łatwiejsze formy prowadzenia firmy.

Założenie spółki wiąże się z podpisem oficjalnego statutu przez założycieli. Rolę założyciela może sprawować jedna osoba (wyjątek: sp. z o.o.) lub kilka. Warto wspomnieć o tym, że tym razem statut musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Dopiero podpisując taki dokument osoby stają się założycielami.

Statut składa się z wielu elementów. Musi zawierać takie informacje jak:

- Firmę, siedzibę spółki

- Przedmiot działalności

- Czas trwania spółki (Jeżeli wcześniej taki czas został określony)

- Wysokość kapitału zakładowego

- Wartość nominalną akcji i ich liczbę – Należy także wskazać, czy akcje są imienne, czy na okaziciela

- Liczbę akcji i wszystkie związane uprawnienia

- Nazwiska, imiona lub nazwy firm założycieli,

- Liczba członków i rady nadzorczej

- Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę

- Pismo do ogłoszeń

Ale to nie wszystko. Powinny się w nim znaleźć także:

- Liczby i rodzaje tytułów uczestnictwa w zysku lub podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw

- Wszystkie związane z akcjami obowiązki na rzecz spółki

- Warunki i sposoby umorzenia akcji

- Ograniczenia zbywalności akcji

- Uprawnienia osobiste przyznawane akcjonariuszom

Statut jest podstawą utworzenia spółki akcyjnej ale jego funkcja opiera się także na stanowieniu zbioru norm przy funkcjonowaniu firmy. Statut razem ze zgodą na brzmienie statutu i zgodą na zawiązanie statutu łączą się na umowę założycielską.

Kapitał zakładowy – Właśnie ze względu na niego często to tylko duzi przedsiębiorcy decydują się na omawianą formę działalności. Kapitał zakładowy w tym przypadku musi wynieść minimum 100 000 złotych. Dzieli się go na akcje – udziały w spółce o równej wartości nominalnej. Nominalna wartość akcji powinna wynosić minimum 1 grosz. Akcje to własność akcjonariuszy. Mogą być przedmiotem obrotu, rozporządzania na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Organy spółki akcyjnej – Zespół

Spółka akcyjna składa się z organów. Są one wybierane zazwyczaj czasowo, jak przykładowo zarząd. Do jego obowiązków należy między innymi reprezentowanie firmy na zewnątrz i prowadzenie spraw. Organ kontrolny to składająca się minimalnie z trzech osób rada nadzorcza. Walne zgromadzenie akcjonariuszy to z kolei skład, w który wchodzą udziałowcy spółki.

Jak widać, zakładanie spółki akcyjnej nie należy do łatwych spraw. Podobnie jest z jej prowadzeniem. Dodatkowo konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości. Przed podjęciem działań, nasz dział prawny powinien składać się z samych profesjonalistów.

Jeżeli jesteś początkującym przedsiębiorcom, prawdopodobnie wybrałeś inny rodzaj prowadzenia działalności. Przy zarządzaniu własną firmą i promowaniem produktów przydatna okazuje się własna strona internetowa. Stworzysz ją na platformie PageAndShop.pl w mniej niż jeden dzień.