Logo PageAndShop

Spółka jawna – Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Bentley mulsanne 3169363 1920

Spółka jawna to jedna z wielu rodzajów działalności gospodarczej, jakie możesz wybrać w Polsce. Ma swoje charakterystyczne cechy. Możliwe, że po przeskanowaniu tekstu okaże się, że to opcja dla Ciebie. Omawiany rodzaj spółki jest w Kodeksie spółek handlowych omówiony i uregulowany w sposób najbardziej szczegółowy ze wszystkich. Ustawodawca w przypadku innych spółek reguluje tylko takie aspekty, które są odmienne lub nieobecne w spółce jawnej. Tekst udzieli Ci niektórych podstawowych informacji na temat charakterystyki tego sposobu prowadzenia firmy i pomoże Ci zdecydować, czy jest dostosowany do Twoich potrzeb.

Spółka jawna – Charakterystyka

Warto zwrócić uwagę na charakter spółki jeszcze przed oficjalnym zarejestrowaniem. Często w takim przypadku myśli się, że spółka już istnieje. Otóż nie do końca, bo ten rodzaj działalności powstaje dopiero w chwili rejestracji w KRS – nie poprzez zawarcie umowy spółki. Ustawodawca określa, co się dzieje, gdy przed zarejestrowaniem spółki wspólnicy zaciągną zobowiązania. Odpowiedzialność jest solidarna.

Majątek spółki składa się z wkładów poszczególnych wspólników spółki. Mogą oni dokonywać wkładu za pomocą przeniesienia lub obciążenia praw własności lub innych praw. Możliwe jest także dokonywanie innych świadczeń na rzecz spółki. Jest to między innymi wykonywanie różnego rodzaju usług i świadczenie pracy. Dodatkowo warto pamiętać, że w przypadku, w którym wspólnicy spółki jawnej zdecydują o wypłacaniu wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, nie ma co do tego zastrzeżeń.

Partnerstwo w zyskach i stratach to kolejna sprawa, nad którą będziesz się zastanawiał. Wspólnicy mają całkowite prawo do wypracowanych zysków. Jeżeli zostały osiągnięte przez spółkę podczas wykonywania przez nią działalności, nie ma z tym problemu. W ramach zawieranej umowy mogą także zwolnić jednego ze wspólników z udziału w stratach lub zróżnicować udział w zyskach i stratach w zależności od takich czynników, jak wniesiony początkowo wkład.

Jeżeli zastanawiamy się, jak w spółce jawnej można zmienić swojego wspólnika lub zbyć jego prawa, mamy odpowiedź. Aby taka zmiana została dokonana, jej możliwość musi być zawarta w początkowej umowie. Dodatkowo, aby przeprowadzić tego rodzaju proces, wymagana jest zgoda wszystkich innych wspólników spółki jawnej. Zmiana dodatkowo wiąże się z przeniesieniem jego udziałów. Takie działania można doprowadzić do końca za pomocą umowy darowizny, sprzedaży lub zamiany. Zmianę tego rodzaju potrzeba zgłosić do KRS w ciągu 7 dni od zdarzenia.

Jak założyć spółkę jawną?

Pierwszym z wymagań, na które możemy się natknąć zakładając spółkę jawną może być już jej nazwa. Powinna ona zawierać nazwiska lub firmy wszystkich wspólników. Dodatkowo musi zawierać oznaczenie – „spółka jawna”.  Przepisy wskazują również na to, że może zawierać elementy wskazujące na to, czym się zajmuje, ale niedopuszczalne jest stosowanie oznaczeń wprowadzających w błąd.

Jeżeli mamy już nazwę, powinniśmy zadbać o umowę. Umowa jest podstawą dla funkcjonowanie spółki jawnej i podstawową przesłanką. Ze względu na typowo osobowy charakter spółki, wystarczy zachowanie formy pisemnej umowy. Według Kodeksu spółek handlowych powinniśmy określić w umowie takie dane, jak firmy(nazwy), siedziby spółki, wskazanie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z określeniem ich wartości i określenie przedmiotu działania danej spółki.

Podczas konstruowania umowy powinniśmy mieć na uwadze także aspekty, które możemy uregulować dowolnie ze wspólnikami. Wiele z nich określa także Kodeks spółek handlowych.

Możliwe, że teraz jesteś o krok bliżej od wyboru najbardziej odpowiadającego Ci rodzaju działalności  gospodarczej. Jeżeli już zdecydujesz, swoją firmową stronę stworzysz z pomocą platformy PageAndShop.pl.