Logo PageAndShop

Wypowiedzenie umowy o pracę - Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Achievement 3387293 1920

Wypowiedzenie umowy o pracę to pojęcie, z którym spotkał się teoretycznie każdy. Warto wiedzieć, że nie jest to jedyny sposób rozwiązania umowy. Przydatną informacją okaże się także wiedza o rodzajach wypowiedzenia i przysługujących okresach. Obecnie każdy powinien posiadać umiejętność wypełnienia i złożenia wypowiedzenia w przypadku takiej potrzeby. Podczas lektury artykułu dowiesz się jak złożyć wypowiedzenie i jakie są konsekwencje podjęcia takiej decyzji.

Wypowiedzenie umowy o pracę - Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać informacje przedstawione poniżej.

miejscowość i data

dane pracownika

dane pracodawcy

nagłówek (np. “Wypowiedzenie umowy o pracę”)

informacja o tym, jaką umowę wypowiadasz i jaki jest okres wypowiedzenia

zwrot grzecznościowy i podpis

miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia i podpis pracodawcy

Inne sposoby rozwiązania umowy o pracę:

Rozwiązanie na mocy porozumienia stron

Wygaśnięcie umowy z upływem czasu, na który została ona zawarta

Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika, bez winy pracownik (np. z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego) lub z winy pracodawcy

Rozwiązać umowę za pomocą wypowiedzenia może zarówno pracownik, jak jego pracodawca. Wtedy umowa ulega rozwiązaniu po tym, jak minie okres wypowiedzenia. Jeżeli obecnie zostałeś zatrudniony na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku, gdy posiadasz umowę na czas określony lub nieokreślony, okres wypowiedzenia jest zależny od tego, jak długo pracowałeś u danego pracodawcy.

2 tygodnie, jeżeli czas zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy;

1 miesiąc, jeżeli czas zatrudnienia przekroczył 6 miesięcy;

3 miesiące, jeżeli czas zatrudnienia był dłuższy niż 3 lata

Okres wypowiedzenia, a urlop

Jeżeli w momencie złożenia wypowiedzenia posiadasz jeszcze dni urlopowe, to pracodawca decyduje, czy z nich skorzystasz. Podczas okresu wypowiedzenia jest obowiązek wykorzystania dni urlopowych. Jeżeli będzie potrzeba, pracodawca może uznać także, że lepiej będzie, gdy w okresie wypowiedzenia praca dalej będzie przez Ciebie świadczona. Wtedy istnieje obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pozostałe dni urlopowe.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Pracodawca może także podjąć decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku pełnienia pracy w okresie wypowiedzenia. Wtedy pracownik nie pracuje w dni objęte wypowiedzeniem.

Ramy czasowe po złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie nie jest w każdej sytuacji liczone od dnia, w którym zostało złożone. Jeżeli okres liczony jest w dniach, zaczyna się następnego dnia roboczego po złożeniu wypowiedzenia. W sytuacji, gdy liczony jest w tygodniach, zaczyna się od pierwszej niedzieli biegnącej po złożeniu wypowiedzenia. Jeżeli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach, rozpoczyna się razem z ostatnim dniem miesiąca, w którym został złożony dokument.

Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone i narusza prawo, strona ma możliwość odwołania się do Sądu Pracy. Istnieją sytuacje, gdy proces został przeprowadzony niezgodnie z prawem, a czasem wspomniana instytucja jest jedyną, która pomaga w rozstrzygnięciu sporu.

Wzory wypowiedzeń są dostępne w internecie zupełnie za darmo. Każdy może ściągnąć dokument i wypełnić na własną rękę. Następnie wystarczy, że wręczysz go drugiej stronie.

Jeszcze więcej przydatnych informacji znajdziesz w Bazie Wiedzy PageAndShop. Zapewniamy nie tylko oprogramowanie zapewniające możliwość stworzenia własnej strony internetowej lub sklepu, ale także udostępniamy wiedzę z zakresu prowadzenia biznesu, aby każdy przedsiębiorca robił to skuteczniej.